Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kariera


Kariera - To droga ku profesjonalnej doskonałości i osiągnięcie satysfakcji zawodowej. Możliwość realizacji kariery, która jest bardzo efektywnym typem wynagrodzenia powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pracownika zainteresowanego karierą.

Wyróżniamy cztery typy kariery personalnej: menedżerską, specjalisty, opartą na przedsiębiorczości, opartą na autonomii.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kariera:

  • Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników, funkcje, wykorzystanie, etapy procesu...
Inne tematy w słowniku:

Program rozwoju przedsiębiorstw: (definicja nr 1927)

Jest ukierunkowany na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku.

Program wspiera tworzenie warunków do... (...)

PHARE: (definicja nr 1926)

Jest to fundusz przedakcesyjny oferujący bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorców. Dotacje w ramach tego funduszu są dostępne dla różnych sektorów gospodarki.... (...)

Zysk w mikroekonomii: (definicja nr 1925)

Jest podstawowym elementem działalności każdego producenta i związany jest z podstawowymi funkcjami każdej firmy, ponieważ:
- wpływa na jej możliwości... (...)

Zobacz też:
Kariera menedżerska
Kariera specjalisty
Kariera oparta na autonomii
Kształcenie i rozwój
On the job trainingRSS - Mapa