Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Płaca


Płaca - Jest podstawową formą wynagrodzenia za pracę. Pracownik otrzymuje pewną ilość pieniędzy za wydatkowany w pracy czas i wysiłek. Do ustalenia wysokość płacy służy wartościowanie pracy.

Polega ono na ocenie wartości pracy wykonywanej na każdym stanowisku – z punktu widzenia organizacji i je celów – oraz ocenie nakładu pracy, energii, potrzebnych umiejętności i kwalifikacji koniecznych do realizacji zadań.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Płaca:
Inne tematy w słowniku:

PHARE: (definicja nr 1926)

Jest to fundusz przedakcesyjny oferujący bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorców. Dotacje w ramach tego funduszu są dostępne dla różnych sektorów gospodarki.... (...)

Zysk w mikroekonomii: (definicja nr 1925)

Jest podstawowym elementem działalności każdego producenta i związany jest z podstawowymi funkcjami każdej firmy, ponieważ:
- wpływa na jej możliwości... (...)

Linia budżetowa BL konsumenta: (definicja nr 1924)

Jest to funkcja przedstawiająca możliwości zakupu dwóch dóbr przy danych dochodach konsumenta i cenach jednostkowych tych dóbr.

Linia budżetowa... (...)

Zobacz też:
Kariera
Kariera menedżerska
Kariera specjalisty
Kariera oparta na autonomii
Kształcenie i rozwójRSS - Mapa