Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Skale behawioralne (BARS)


Skale behawioralne (BARS) - Uznane są za metodę bardzo obiektywną. Specjaliści przygotowują dokładny opis pracy w kategoriach behawioralnych.  Pierwszym etapem jest szczegółowa analiza zadań na danym stanowisku pracy. Następnie wybiera się zadania szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów organizacji. Analizuje się też związek między wywiązaniem się pracownika z ty zadań a jego płacą.

Sprawdza się jak często pracownika zadanie te wykonuje i jak powinno wyglądać – w kategoriach behawioralnych, a więc związanych wyłącznie z zachowaniem pracownika. Końcowym etapem jest przetestowanie skali behawioralnej na próbce pracowników i analiza statystyczna.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Skale behawioralne (BARS):

  • Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników, funkcje, wykorzystanie, etapy procesu...
Inne tematy w słowniku:

Linia budżetowa BL konsumenta: (definicja nr 1924)

Jest to funkcja przedstawiająca możliwości zakupu dwóch dóbr przy danych dochodach konsumenta i cenach jednostkowych tych dóbr.

Linia budżetowa... (...)

Czynniki wpływające na cenową elastyczność podaży: (definicja nr 1923)

To:

1. Możliwość magazynowania i składania danego dobra.
Jeśli dane dobro cechuje możliwość jego magazynowania to podaż takiego dobra... (...)

Popyt doskonale nieelastyczny: (definicja nr 1922)

Popyt ma charakter doskonale nieelastyczny, gdy wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny. Oznacza to, że konsument nie reaguje na... (...)

Zobacz też:
Zarządzanie przez cele -Management By Objectives
Płaca
Kariera
Kariera menedżerska
Kariera specjalistyRSS - Mapa