Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ilościowe standardy pracy


Ilościowe standardy pracy - Metoda ta polega na porównywaniu ilościowych danych dotyczących efektów pracy danego pracownika z wcześnie ustalonymi normami. Normy ustala się na podstawie pomiarów np. czasu wykonania każdej operacji na danym stanowisku pracy.

Do tego celu służą takie metody jak MTM (Methods Time Measurement).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Ilościowe standardy pracy:

  • Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników, funkcje, wykorzystanie, etapy procesu...
Inne tematy w słowniku:

Czynniki wpływające na cenową elastyczność podaży: (definicja nr 1923)

To:

1. Możliwość magazynowania i składania danego dobra.
Jeśli dane dobro cechuje możliwość jego magazynowania to podaż takiego dobra... (...)

Popyt doskonale nieelastyczny: (definicja nr 1922)

Popyt ma charakter doskonale nieelastyczny, gdy wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny. Oznacza to, że konsument nie reaguje na... (...)

Popyt jednostkowy: (definicja nr 1921)

Popyt ma charakter jednostkowy, gdy jednostkowa zmiana ceny tzn. wzrost lub spadek wywołuje jednostkową zmianę wielkości popytu tzn. spadek lub... (...)

Zobacz też:
Skale behawioralne (BARS)
Zarządzanie przez cele -Management By Objectives
Płaca
Kariera
Kariera menedżerskaRSS - Mapa