Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Program rozwoju przedsiębiorstw


Program rozwoju przedsiębiorstw - Jest ukierunkowany na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku.

Program wspiera tworzenie warunków do osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego poprzez inwestycje w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Program rozwoju przedsiębiorstw:
Inne tematy w słowniku:

Popyt jednostkowy: (definicja nr 1921)

Popyt ma charakter jednostkowy, gdy jednostkowa zmiana ceny tzn. wzrost lub spadek wywołuje jednostkową zmianę wielkości popytu tzn. spadek lub... (...)

Rynek konsumenta: (definicja nr 1920)

To sytuacja rynkowa, której wielkość zapotrzebowania zgłaszanego na produkty ze strony kupujących jest mniejsza od przedstawionej oferty sprzedaży tych produktów.
Rynek producenta: (definicja nr 1919)

To sytuacja rynkowa, której wielkość zapotrzebowania zgłaszanego na produkty ze strony kupujących jest większa od przedstawionej oferty sprzedaży tych produktów.

Zobacz też:
Ocena pracowników
Ilościowe standardy pracy
Skale behawioralne (BARS)
Zarządzanie przez cele -Management By Objectives
PłacaRSS - Mapa