Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


PHARE


PHARE - Jest to fundusz przedakcesyjny oferujący bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorców. Dotacje w ramach tego funduszu są dostępne dla różnych sektorów gospodarki. MSP w Polsce mogą korzystać przede wszystkim z instrumentów promujących działalność eksportową, wprowadzających nowe technologie i innowacyjność oraz wdrażających standardy jakości.

Jednostką wdrażającą programy PHARE skierowane do przedsiębiorstw jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jej głównymi zadaniami są:
• rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
• rozwój eksportu,
• rozwój regionalny,
• wykorzystywanie nowych technik i technologii,
• tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu.

PARP gromadzi informacje dotyczące przepisów prawa o działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej, a także warunkach dostępu do zamówień publicznych oraz programów wspierających rozwój gospodarki. Informacje te są udostępniane zainteresowanym podmiotom poprzez szkolenia, seminaria, konferencje i publikacje.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat PHARE:
Inne tematy w słowniku:

Rynek konsumenta: (definicja nr 1920)

To sytuacja rynkowa, której wielkość zapotrzebowania zgłaszanego na produkty ze strony kupujących jest mniejsza od przedstawionej oferty sprzedaży tych produktów.
Rynek producenta: (definicja nr 1919)

To sytuacja rynkowa, której wielkość zapotrzebowania zgłaszanego na produkty ze strony kupujących jest większa od przedstawionej oferty sprzedaży tych produktów.
Niedobór rynkowy: (definicja nr 1918)

Jest to ilość dobra, o którą wielkość popytu przewyższa wielkość podaży dla danej ceny c.p.

Cena ta jest zawsze... (...)

Zobacz też:
Program rozwoju przedsiębiorstw
Ocena pracowników
Ilościowe standardy pracy
Skale behawioralne (BARS)
Zarządzanie przez cele -Management By ObjectivesRSS - Mapa