Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zysk w mikroekonomii


Zysk w mikroekonomii - Jest podstawowym elementem działalności każdego producenta i związany jest z podstawowymi funkcjami każdej firmy, ponieważ:
- wpływa na jej możliwości produkcyjne
- decyduje o stopniu samofinansowania firmy
- wywiera wpływ na wielkość zatrudnienia
- skłania elementy gospodarcze do osiągania jak najlepszych rezultatów ekonomicznych

Producent kierujący się zasadą optymalizacji poszukuje najlepszej orientacji między nakładanymi na produkcje a efektami produkcji.

Z = U – K

Z – zysk
U – utargi (przychody)
K – koszty

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Zysk w mikroekonomii:
Inne tematy w słowniku:

Rynek producenta: (definicja nr 1919)

To sytuacja rynkowa, której wielkość zapotrzebowania zgłaszanego na produkty ze strony kupujących jest większa od przedstawionej oferty sprzedaży tych produktów.
Niedobór rynkowy: (definicja nr 1918)

Jest to ilość dobra, o którą wielkość popytu przewyższa wielkość podaży dla danej ceny c.p.

Cena ta jest zawsze... (...)

Nadwyżka rynkowa: (definicja nr 1917)

Jest to ilość dobra, o którą wielkość podaży przewyższa wielkość popytu dla danej ceny. Cena ta jest zawsze wyższa od... (...)

Zobacz też:
PHARE
Program rozwoju przedsiębiorstw
Ocena pracowników
Ilościowe standardy pracy
Skale behawioralne (BARS)RSS - Mapa