Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Linia budżetowa BL konsumenta


Linia budżetowa BL konsumenta - Jest to funkcja przedstawiająca możliwości zakupu dwóch dóbr przy danych dochodach konsumenta i cenach jednostkowych tych dóbr.

Linia budżetowa BL oddziela dwa zbiory kombinacji tzn. kombinacje osiągalne znajdujące się poniżej BL oraz kombinacje nieosiągalne znajdujące się powyżej tej linii.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Linia budżetowa BL konsumenta:
Inne tematy w słowniku:

Niedobór rynkowy: (definicja nr 1918)

Jest to ilość dobra, o którą wielkość popytu przewyższa wielkość podaży dla danej ceny c.p.

Cena ta jest zawsze... (...)

Nadwyżka rynkowa: (definicja nr 1917)

Jest to ilość dobra, o którą wielkość podaży przewyższa wielkość popytu dla danej ceny. Cena ta jest zawsze wyższa od... (...)

Równowaga rynkowa: (definicja nr 1916)

Z prawa popytu i prawa podaży wynika, że ilość dobra kupowanego przez konsumentów i wytwarzanego przez producentów zmienia się pod... (...)

Zobacz też:
Zysk w mikroekonomii
PHARE
Program rozwoju przedsiębiorstw
Ocena pracowników
Ilościowe standardy pracyRSS - Mapa