Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Czynniki wpływające na cenową elastyczność podaży


Czynniki wpływające na cenową elastyczność podaży - To:

1. Możliwość magazynowania i składania danego dobra.
Jeśli dane dobro cechuje możliwość jego magazynowania to podaż takiego dobra jest podażą elastyczną.

2. Czas, w którym producent jest w stanie dostosować się do nowych warunków wywołanych zmianą ceny.
Dostosowanie uzależnione jest od długości cyklu produkcyjnego. Krótki cykl produkcyjny danego dobra powoduje, że dobro to cechuje podaż elastyczna.

3. Technologia produkcji.
Przy prostej technologii produkcji dobra charakteryzują się współczynnikiem cenowej elastyczności podaży ES > 1

4. Dostępność zasobów do produkcji danego dobra.
Łatwy dostęp do zasobów niezbędnych do produkcji danego dobra – podaż elastyczna.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Czynniki wpływające na cenową elastyczność podaży:
Inne tematy w słowniku:

Nadwyżka rynkowa: (definicja nr 1917)

Jest to ilość dobra, o którą wielkość podaży przewyższa wielkość popytu dla danej ceny. Cena ta jest zawsze wyższa od... (...)

Równowaga rynkowa: (definicja nr 1916)

Z prawa popytu i prawa podaży wynika, że ilość dobra kupowanego przez konsumentów i wytwarzanego przez producentów zmienia się pod... (...)

Substytucyjność dóbr: (definicja nr 1915)

Dobra a i b są dobrami substytucyjnymi wówczas, gdy zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji dobra a lub dobra b. Wzrost... (...)

Zobacz też:
Linia budżetowa BL konsumenta
Zysk w mikroekonomii
PHARE
Program rozwoju przedsiębiorstw
Ocena pracownikówRSS - Mapa