Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Popyt doskonale nieelastyczny


Popyt doskonale nieelastyczny - Popyt ma charakter doskonale nieelastyczny, gdy wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny. Oznacza to, że konsument nie reaguje na zmianę ceny i dotyczy to dóbr, które nie da się zastąpić innymi. |ED| = 0

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Równowaga rynkowa: (definicja nr 1916)

Z prawa popytu i prawa podaży wynika, że ilość dobra kupowanego przez konsumentów i wytwarzanego przez producentów zmienia się pod... (...)

Substytucyjność dóbr: (definicja nr 1915)

Dobra a i b są dobrami substytucyjnymi wówczas, gdy zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji dobra a lub dobra b. Wzrost... (...)

Komplementarność dóbr: (definicja nr 1914)

Dobra a i b są dobrami komplementarnymi wówczas, gdy zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji dobra a i b. Wówczas wzrost... (...)

Zobacz też:
Czynniki wpływające na cenową elastyczność podaży
Linia budżetowa BL konsumenta
Zysk w mikroekonomii
PHARE
Program rozwoju przedsiębiorstwRSS - Mapa