Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rynek konsumenta


Rynek konsumenta - To sytuacja rynkowa, której wielkość zapotrzebowania zgłaszanego na produkty ze strony kupujących jest mniejsza od przedstawionej oferty sprzedaży tych produktów.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rynek konsumenta:
Inne tematy w słowniku:

Komplementarność dóbr: (definicja nr 1914)

Dobra a i b są dobrami komplementarnymi wówczas, gdy zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji dobra a i b. Wówczas wzrost... (...)

Co wpływa na popyt: (definicja nr 1913)

M.in.:

- przewidywania konsumentów co do cen dóbr w przyszłości
- działania promocyjne
- dochody konsumentów
- liczba konsumentów
Czynniki wpływające na popyt: (definicja nr 1912)

Ze strony konsumentów:
- cechy inwidualne każdego z nas
- dochody
- cena produktu
- jakość produktu
- struktura geograficzna,... (...)

Zobacz też:
Popyt jednostkowy
Popyt doskonale nieelastyczny
Czynniki wpływające na cenową elastyczność podaży
Linia budżetowa BL konsumenta
Zysk w mikroekonomiiRSS - Mapa