Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Niedobór rynkowy


Niedobór rynkowy - Jest to ilość dobra, o którą wielkość popytu przewyższa wielkość podaży dla danej ceny c.p.

Cena ta jest zawsze niższa od ceny równowagi przy założeniu niezmienności pozostałych czynników mogących mieć wpływ na sytuacje rynkową. Niedobór rynkowy jest likwidowany wzrostem ceny.

Jeśli na rynku występuje niedobór rynkowy lub nadwyżka rynkowa istnieje często potrzeba ingerencji rządu. W sytuacji niedoboru rynkowego rynek dąży do osiągnięcia równowagi poprzez wzrost cen. Rząd może ograniczyć ten wzrost wprowadzając ceny maksymalne na dane dobro.

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Czynniki wpływające na popyt: (definicja nr 1912)

Ze strony konsumentów:
- cechy inwidualne każdego z nas
- dochody
- cena produktu
- jakość produktu
- struktura geograficzna,... (...)

Wielkość popytu: (definicja nr 1911)

Jest to konkretna ilość dobra lub usługi, która jest sprzedawana po określonej cenie. Wzrost wielkości popytu oznacza wzrost ilości towaru,... (...)

Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji: (definicja nr 1910)

Ukształtowała się  na gruncie gospodarki rynkowej (czyli takiej, gdzie regulatorem wszelkich procesów jest rynek) - rynku konsumenta, zakłada, iż... (...)

Zobacz też:
Rynek producenta
Rynek konsumenta
Popyt jednostkowy
Popyt doskonale nieelastyczny
Czynniki wpływające na cenową elastyczność podażyRSS - Mapa