Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Nadwyżka rynkowa


Nadwyżka rynkowa - Jest to ilość dobra, o którą wielkość podaży przewyższa wielkość popytu dla danej ceny. Cena ta jest zawsze wyższa od ceny równowagi.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Nadwyżka rynkowa:
Inne tematy w słowniku:

Wielkość popytu: (definicja nr 1911)

Jest to konkretna ilość dobra lub usługi, która jest sprzedawana po określonej cenie. Wzrost wielkości popytu oznacza wzrost ilości towaru,... (...)

Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji: (definicja nr 1910)

Ukształtowała się  na gruncie gospodarki rynkowej (czyli takiej, gdzie regulatorem wszelkich procesów jest rynek) - rynku konsumenta, zakłada, iż... (...)

Public relations jako narzędzie promocji: (definicja nr 1909)

Opiera się na kilku wyróżniających go cechach: wysoka wiarygodność (informacje o charakterze ogólnym często lepiej trafiają do odbiorców w porównaniu... (...)

Zobacz też:
Niedobór rynkowy
Rynek producenta
Rynek konsumenta
Popyt jednostkowy
Popyt doskonale nieelastycznyRSS - Mapa