Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Równowaga rynkowa


Równowaga rynkowa - Z prawa popytu i prawa podaży wynika, że ilość dobra kupowanego przez konsumentów i wytwarzanego przez producentów zmienia się pod wpływem zmian ceny. Można stwierdzić, że w danym czasie na rynku istnieje jedna cena dobra, dla której wielkość popytu zrówna się z wielkością podaży c.p.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Równowaga rynkowa:




Inne tematy w słowniku:

Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji: (definicja nr 1910)

Ukształtowała się  na gruncie gospodarki rynkowej (czyli takiej, gdzie regulatorem wszelkich procesów jest rynek) - rynku konsumenta, zakłada, iż... (...)

Public relations jako narzędzie promocji: (definicja nr 1909)

Opiera się na kilku wyróżniających go cechach: wysoka wiarygodność (informacje o charakterze ogólnym często lepiej trafiają do odbiorców w porównaniu... (...)

Marketing w handlu i usługach: (definicja nr 1908)

Pierwszy rodzaj marketingu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle rozumianą sprzedażą produktów fizycznych.

Zobacz też:
Nadwyżka rynkowa
Niedobór rynkowy
Rynek producenta
Rynek konsumenta
Popyt jednostkowy



RSS - Mapa