Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Substytucyjność dóbr


Substytucyjność dóbr - Dobra a i b są dobrami substytucyjnymi wówczas, gdy zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji dobra a lub dobra b. Wzrost ceny dobra a powoduje wzrost popytu na dobro b np.: masło i margaryna, samochód i rower.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Substytucyjność dóbr:
Inne tematy w słowniku:

Public relations jako narzędzie promocji: (definicja nr 1909)

Opiera się na kilku wyróżniających go cechach: wysoka wiarygodność (informacje o charakterze ogólnym często lepiej trafiają do odbiorców w porównaniu... (...)

Marketing w handlu i usługach: (definicja nr 1908)

Pierwszy rodzaj marketingu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle rozumianą sprzedażą produktów fizycznych.
Planowanie w marketingu: (definicja nr 1907)

Wiąże się z podziałem funduszy pomiędzy poszczególne narzędzia marketingu mix. Organizacja używa ich by osiągnąć wytyczone cele marketingowe na rynku... (...)

Zobacz też:
Równowaga rynkowa
Nadwyżka rynkowa
Niedobór rynkowy
Rynek producenta
Rynek konsumentaRSS - Mapa