Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Komplementarność dóbr


Komplementarność dóbr - Dobra a i b są dobrami komplementarnymi wówczas, gdy zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji dobra a i b. Wówczas wzrost ceny dobra a powoduje spadek popytu na dobro b np.: samochód i paliwo, drukarka i tusz do drukarki.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Komplementarność dóbr:
Inne tematy w słowniku:

Marketing w handlu i usługach: (definicja nr 1908)

Pierwszy rodzaj marketingu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle rozumianą sprzedażą produktów fizycznych.
Planowanie w marketingu: (definicja nr 1907)

Wiąże się z podziałem funduszy pomiędzy poszczególne narzędzia marketingu mix. Organizacja używa ich by osiągnąć wytyczone cele marketingowe na rynku... (...)

Pojęcie marketingu i zarządzania marketingowego: (definicja nr 1906)

Odgrywa coraz ważniejszą rolę w dzisiejszym świecie. Marketing definiowany jest jako pewien proces o charakterze społecznym i zarządczym, który pozwala... (...)

Zobacz też:
Substytucyjność dóbr
Równowaga rynkowa
Nadwyżka rynkowa
Niedobór rynkowy
Rynek producentaRSS - Mapa