Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Wielkość popytu


Wielkość popytu - Jest to konkretna ilość dobra lub usługi, która jest sprzedawana po określonej cenie. Wzrost wielkości popytu oznacza wzrost ilości towaru, jaką chcemy zakupić na skutek obniżenia ceny. Wzrost wielkości popytu oznacza, że bez względu na cenę jesteśmy gotowi zakupić więcej tego towaru (lub mniej) niż poprzednio, co na wykresie oznacza przesunięcie całej krzywej popytu w prawo lub lewo.

Graficzną interpretacją popytu jest krzywa popytu. Krzywa popytu przedstawia zależności miedzy wielkością popytu na dane dobro, a ceną. W większości wydatków ma nachylenie ujemne i przedstawia zależność, że wyższym cena odpowiada mniejsza ilość nabywanego dobra przez konsumenta.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Wielkość popytu:
Inne tematy w słowniku:

VAT naliczony: (definicja nr 1905)

Podatek naliczony wynika z oryginałów faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego w momencie dokonywania transakcji zakupu towaru lub usługi.... (...)

VAT należny: (definicja nr 1904)

Podatek należny określić można jako podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego po uprzednim pomniejszeniu... (...)

Business Process - Reengineering: (definicja nr 1903)

Reengineering oznacza radykalną zmianę koncepcji procesów przedsiębiorstwa zmierzającą do zdecydowanej poprawy jego efektywności.

Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa... (...)

Zobacz też:
Czynniki wpływające na popyt
Co wpływa na popyt
Komplementarność dóbr
Substytucyjność dóbr
Równowaga rynkowaRSS - Mapa