Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji


Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji - Ukształtowała się  na gruncie gospodarki rynkowej (czyli takiej, gdzie regulatorem wszelkich procesów jest rynek) - rynku konsumenta, zakłada, iż w centrum uwagi powinien znajdować się klient. Oznacza to, że przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności, której wyniki przeznaczone są do sprzedaży, należy najpierw rozpoznać potrzeby konsumentów, znaleźć nisze rynkowe, gdzie nie dociera jakiś produkt czy usługa, lub tam gdzie nie są rozpoznane potrzeby klientów. Niezbędne jest przeprowadzenie segmentacji rynku, aby określić rynek docelowy. należy również przeprowadzić bardzo szczegółową i dokładną analizę rynku konkurencyjnego, produktów i usług dostarczanych przez ten rynek, szans i zagrożeń wynikających z działań konkurencji. Wszystkie te działania powinny być ukierunkowane na klienta, bo to od niego zależy czy firma utrzyma się na rynku, czy z niego wypadnie.  

Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji oznacza , że wszystkie działy, komórki i stanowiska działają wspólnie, harmonijnie na rzecz klienta, po to aby pozyskać nowych jak również utrzymać obecnych i nie dopuścić, aby konkurencja przejmowała nasze segmenty rynku. Działania wszystkich komórek powinny obejmować następujące elementy:
- dokładna analiza potrzeb potencjalnych i obecnych klientów z uwzględnieniem zmian trendów np. sezonowość, moda, jak również czynników kulturowych, rasowych, demograficznych, religijnych, finansowych itp.
- znalezienie nisz rynkowych, gdzie można wprowadzić produkty lub usługi na korzystnych warunkach, lepszych niż konkurencja,  tak aby przyciągnąć klientów
- dbanie o obecnych klientów  za pomocą takich narzędzi jak  pełne serwisowanie po zakupie, przedstawianie nowych ofert, nowych produktów na preferencyjnych warunkach ze względu na długi okres współpracy
- dokładne poznanie konkurencji, jej słabych i mocnych stron jak również technik oddziaływania na klientów
- dostarczanie klientom informacji i firmie i produktach – kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji (PR)

Trzeba zaznaczyć, że wykonywanie działań przez poszczególne komórki powinno być tak ułożona, aby współpracowały one zez sobą i nie wykonywały kilkakrotnie tych samych czynności. Tu niezbędny jest szybki obieg informacji, z uwzględnieniem jej zwrotności.

Efektem stosowania marketingowej koncepcji rozwoju organizacji powinien być wzrost efektywności i skuteczności działania przez pozyskiwanie nowych odbiorców i utrzymywanie obecnych.

Jeżeli koncepcja ta jest dobrze stosowana uzyskuje się głownie oszczędność pracy i wzrost satysfakcji klientów, co prowadzi do umocnienie pozycji rynkowej firmy i niewątpliwie pobudza ją do ciągłego rozwoju.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji:
Inne tematy w słowniku:

VAT należny: (definicja nr 1904)

Podatek należny określić można jako podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego po uprzednim pomniejszeniu... (...)

Business Process - Reengineering: (definicja nr 1903)

Reengineering oznacza radykalną zmianę koncepcji procesów przedsiębiorstwa zmierzającą do zdecydowanej poprawy jego efektywności.

Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa... (...)

Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych: (definicja nr 1902)

Użyteczną metodą sklasyfikowania dóbr przemysłowych jest pytanie: 'w jaki sposób dobra lub usługi wchodzą do procesu produkcyjnego i w jaki... (...)

Zobacz też:
Wielkość popytu
Czynniki wpływające na popyt
Co wpływa na popyt
Komplementarność dóbr
Substytucyjność dóbrRSS - Mapa