Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Marketing w handlu i usługach


Marketing w handlu i usługach - Pierwszy rodzaj marketingu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle rozumianą sprzedażą produktów fizycznych.

Analitycznie, marketing w usługach wiąże się z firmami usługowymi, których działalność ogranicza się do udzielania klientom określonych usług. W przypadku marketingu w handlu i w usługach, kluczową rolę w kształtowaniu zachowań marketingowych odgrywają narzędzia marketingu mix, czyli produkt, cena, dystrybucja i promocja.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Marketing w handlu i usługach:
Inne tematy w słowniku:

Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych: (definicja nr 1902)

Użyteczną metodą sklasyfikowania dóbr przemysłowych jest pytanie: 'w jaki sposób dobra lub usługi wchodzą do procesu produkcyjnego i w jaki... (...)

Marketing sublokalny: (definicja nr 1901)

(regionalny) – występuje wtedy, gdy istnieje możliwość zastosowania podobnej choć nie identycznej strategii marketingu mix w odniesieniu do grupy krajów... (...)

Marketing zagraniczny: (definicja nr 1900)

Strategia jest skierowana do wybranego pojedynczego kraju i każdorazowo adoptowana do jego otoczenia marketingowego.

Lepsze dopasowanie do potrzeb... (...)

Zobacz też:
Public relations jako narzędzie promocji
Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji
Wielkość popytu
Czynniki wpływające na popyt
Co wpływa na popytRSS - Mapa