Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Planowanie w marketingu


Planowanie w marketingu - Wiąże się z podziałem funduszy pomiędzy poszczególne narzędzia marketingu mix. Organizacja używa ich by osiągnąć wytyczone cele marketingowe na rynku docelowym. Narzędzie te nazywane są „czterema P” i składają się na nie: produkt, cena, dystrybucja i promocja. Produkt, rozumiany jako podstawowe narzędzie marketingu mix, przedstawia określoną ofertę przedsiębiorstwa, na którą składają się m.in. marka, jakość, wzór, opakowanie itd. Cena to wartość wyrażona w pieniądzu, którą nabywcy muszą zapłacić za określony produkt. Dystrybucja odnosi się natomiast do wszelkich czynności związanych ze staraniami przedsiębiorstwa by jego towar był łatwo dostępny dla klientów.

Wiąże się to zatem z zatrudnieniem pośredników, których działalność powinna tak ze sobą współgrać, by napływ produktów na rynek był bardziej efektywny. Ostatnie narzędzie marketingu mix- promocja- odnosi się do wszelkich działań przedsiębiorstwa w celu udzielenia informacji dotyczących cech produktu, jak również w celu skłonienia jak największej liczby klientów do kupna. Na promocję składają się różnorakie elementy, jak reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży i public relations.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Planowanie w marketingu:
Inne tematy w słowniku:

Marketing sublokalny: (definicja nr 1901)

(regionalny) – występuje wtedy, gdy istnieje możliwość zastosowania podobnej choć nie identycznej strategii marketingu mix w odniesieniu do grupy krajów... (...)

Marketing zagraniczny: (definicja nr 1900)

Strategia jest skierowana do wybranego pojedynczego kraju i każdorazowo adoptowana do jego otoczenia marketingowego.

Lepsze dopasowanie do potrzeb... (...)

Sytuacje strategiczne: (definicja nr 1899)

To:

1. Strategia max – maxi stosujemy kiedy atuty firmy przeważają nad słabymi a otoczenie stwarza przewagę szans (firma... (...)

Zobacz też:
Marketing w handlu i usługach
Public relations jako narzędzie promocji
Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji
Wielkość popytu
Czynniki wpływające na popytRSS - Mapa