Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


VAT naliczony


VAT naliczony - Podatek naliczony wynika z oryginałów faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego w momencie dokonywania transakcji zakupu towaru lub usługi.

Podatek naliczony w danej fazie jest to podatek zapłacony w poprzednie fazie, który pomniejsza podatek należny.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Sytuacje strategiczne: (definicja nr 1899)

To:

1. Strategia max – maxi stosujemy kiedy atuty firmy przeważają nad słabymi a otoczenie stwarza przewagę szans (firma... (...)

Orientacje marketingowe: (definicja nr 1898)

Wyróżniamy:

1.Orientacja produkcyjna zaczyna się w drugiej połowie XIX i do początku XX w. koncentracja na organizacyjno – technicznych... (...)

Korzyści z zastosowania marketingu: (definicja nr 1897)

To m.in.:

1. Pozwala poznać popyt i podaż
2. Aktywizuje sprzedaż
3. Przyczynia się do integracji z wszystkimi ogniwami... (...)

Zobacz też:
Pojęcie marketingu i zarządzania marketingowego
Planowanie w marketingu
Marketing w handlu i usługach
Public relations jako narzędzie promocji
Marketingowa koncepcja rozwoju organizacjiRSS - Mapa