Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


VAT należny


VAT należny - Podatek należny określić można jako podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego po uprzednim pomniejszeniu go o podatek naliczony.

Jest to podatek wynikający z opodatkowania czynności będących przedmiotem opodatkowania obowiązującej stawki podatku VAT.

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Orientacje marketingowe: (definicja nr 1898)

Wyróżniamy:

1.Orientacja produkcyjna zaczyna się w drugiej połowie XIX i do początku XX w. koncentracja na organizacyjno – technicznych... (...)

Korzyści z zastosowania marketingu: (definicja nr 1897)

To m.in.:

1. Pozwala poznać popyt i podaż
2. Aktywizuje sprzedaż
3. Przyczynia się do integracji z wszystkimi ogniwami... (...)

Złote zasady sukcesu w marketingu: (definicja nr 1896)

To:

1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość)
2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba lubić to... (...)

Zobacz też:
VAT naliczony
Pojęcie marketingu i zarządzania marketingowego
Planowanie w marketingu
Marketing w handlu i usługach
Public relations jako narzędzie promocjiRSS - Mapa