Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych


Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych - Użyteczną metodą sklasyfikowania dóbr przemysłowych jest pytanie: 'w jaki sposób dobra lub usługi wchodzą do procesu produkcyjnego i w jaki sposób kształtują one strukturę kosztów przedsiębiorstwa'.

Odpowiedź pozwala znaleźć osoby dysponujące wpływami w procesie zakupów organizacji i zrozumieć, w jaki sposób należy zaprojektować skuteczną strategię marketingu na tym rynku. Ogólnie dobra przemysłowe można podzielić na trzy szerokie kategorie: dobra wchodzące (enterning goods), dobra podstawowe (foundation goods), dobra ułatwiające (facilitating goods).

W literaturze wprowadza się również inny sposób podziału dóbr przemysłowych dzieli się dobra przemysłowe na materiały i części, dobra kapitałowe, dobra eksploatacyjne i usługi. Jednak kryterium podziału w tym wypadku pozostaje te same zmienia się tylko nazewnictwo. Znaczenie klasyfikacji dóbr ma szczególne znaczenie przy poszukiwaniu odpowiedniej strategii marketingowej dla danego typu towaru dlatego oprócz technicznego podziału dóbr i usług przemysłowych chciałbym również spróbować krótko scharakteryzować strategie marketingu jaką stosuje się odnośnie danego rodzaju dobra przemysłowego.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych:
Inne tematy w słowniku:

Złote zasady sukcesu w marketingu: (definicja nr 1896)

To:

1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość)
2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba lubić to... (...)

Elementy promocji: (definicja nr 1895)

To:

A – reklama
B – promocja sprzedaży lub uzupełniająca bądź promocja dodatkowa.
C – public relatium (pablic relejszyn)... (...)

Główne zasady marketingu: (definicja nr 1894)

To:

1.Zaspokojenie potrzeb klientów, a więc działanie na zasadach jak bym zareagowała gdybym była własnym klientem.

2.Ciągłość działań... (...)

Zobacz też:
Business Process - Reengineering
VAT należny
VAT naliczony
Pojęcie marketingu i zarządzania marketingowego
Planowanie w marketinguRSS - Mapa