Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Marketing zagraniczny


Marketing zagraniczny - Strategia jest skierowana do wybranego pojedynczego kraju i każdorazowo adoptowana do jego otoczenia marketingowego.

Lepsze dopasowanie do potrzeb konsumentów, ale tym samym strategia jest kosztowniejsza.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Marketing zagraniczny:
Inne tematy w słowniku:

Główne zasady marketingu: (definicja nr 1894)

To:

1.Zaspokojenie potrzeb klientów, a więc działanie na zasadach jak bym zareagowała gdybym była własnym klientem.

2.Ciągłość działań... (...)

Broker ubezpieczeniowy: (definicja nr 1893)

Pod pojęciem brokera należy rozumieć pośrednika, który zawiera lub pośredniczy w zawarciu umowy ubezpieczenia na zlecenie klienta. Działa więc na... (...)

Rynek ubezpieczeniowy: (definicja nr 1892)

Czyli rynek usług ubezpieczeniowych, jest jednym z wyodrębnionych rynków usług finansowych i obejmuje całokształt powiązań i relacji między jednostkami oferującymi... (...)

Zobacz też:
Marketing sublokalny
Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych
Business Process - Reengineering
VAT należny
VAT naliczonyRSS - Mapa