Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Sytuacje strategiczne


Sytuacje strategiczne - To:

1. Strategia max – maxi stosujemy kiedy atuty firmy przeważają nad słabymi a otoczenie stwarza przewagę szans (firma ekspansywnie się rozwijająca)
2. Strategia maxi – mini sytuacja mocna pozycja firmy ale przewaga zagrożeń w otoczeniu.
3. Sytuacja mini – maxi zasoby firmy przewaga słabych stron nad mocnymi w firmie ale jednocześnie z mocnymi stronami otocznia.
4. Mini – mini słabe strony przeważają (przyjąć strategię likwidacji lub przetrwania).

Przeczytaj też:

  • Biznes plan i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Broker ubezpieczeniowy: (definicja nr 1893)

Pod pojęciem brokera należy rozumieć pośrednika, który zawiera lub pośredniczy w zawarciu umowy ubezpieczenia na zlecenie klienta. Działa więc na... (...)

Rynek ubezpieczeniowy: (definicja nr 1892)

Czyli rynek usług ubezpieczeniowych, jest jednym z wyodrębnionych rynków usług finansowych i obejmuje całokształt powiązań i relacji między jednostkami oferującymi... (...)

Teoria potrzeb A. Maslowa: (definicja nr 1891)

Ujmuje podstawowe potrzeby człowieka w prostym schemacie, w którym zaspokojenie potrzeb niższych warunkuje pojawienie się, rozwój i możliwość zaspokojenia potrzeb... (...)

Zobacz też:
Marketing zagraniczny
Marketing sublokalny
Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych
Business Process - Reengineering
VAT należnyRSS - Mapa