Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Orientacje marketingowe


Orientacje marketingowe - Wyróżniamy:

1.Orientacja produkcyjna zaczyna się w drugiej połowie XIX i do początku XX w. koncentracja na organizacyjno – technicznych problemach produkcji czyli obniżenie kosztów, podwyższenie jakości produktu.

2.Orientacja sprzedażowa (lata 1930 – 1950) koncentracja na najkorzystniejsze ulokowanie produktu (promocja, reklama, sieć dystrybucji).

3.Orientacja marketingowa czyli orientacja na klienta wiąże się z prowadzeniem badań marketingowych.

4.Marketing strategiczny długofalowe myślenie czyli koncentracja na planowaniu przewidywanie określonych zadań.

5.Marketing społeczny związany z oceną jakości życia, celem jest zapewnienie wysokiej jakości życia konsumentów przy jednoczesnym przestrzeganiu uwarunkowań rozwoju społecznego.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Rynek ubezpieczeniowy: (definicja nr 1892)

Czyli rynek usług ubezpieczeniowych, jest jednym z wyodrębnionych rynków usług finansowych i obejmuje całokształt powiązań i relacji między jednostkami oferującymi... (...)

Teoria potrzeb A. Maslowa: (definicja nr 1891)

Ujmuje podstawowe potrzeby człowieka w prostym schemacie, w którym zaspokojenie potrzeb niższych warunkuje pojawienie się, rozwój i możliwość zaspokojenia potrzeb... (...)

Motywatory w zarządzaniu: (definicja nr 1890)

Wyodrębniamy trzy podstawowe grupy owych środków motywacyjnych (motywatorów):

1. Środki przymusu - cechują się dużym stopniem imperatywności wynikającej z... (...)

Zobacz też:
Sytuacje strategiczne
Marketing zagraniczny
Marketing sublokalny
Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych
Business Process - ReengineeringRSS - Mapa