Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Korzyści z zastosowania marketingu


Korzyści z zastosowania marketingu - To m.in.:

1. Pozwala poznać popyt i podaż
2. Aktywizuje sprzedaż
3. Przyczynia się do integracji z wszystkimi ogniwami dystrybucji
4. Marketing różnicuje towary i usługi
5. Zwiększa użyteczność dokonywanych zakupów
6. Rozbudowuje system informacji
7. Obniża koszty wynikające z nietrafionej produkcji
8. Wykształca nową wiodącą funkcję w przedsiębiorstwie

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Korzyści z zastosowania marketingu:
Inne tematy w słowniku:

Teoria potrzeb A. Maslowa: (definicja nr 1891)

Ujmuje podstawowe potrzeby człowieka w prostym schemacie, w którym zaspokojenie potrzeb niższych warunkuje pojawienie się, rozwój i możliwość zaspokojenia potrzeb... (...)

Motywatory w zarządzaniu: (definicja nr 1890)

Wyodrębniamy trzy podstawowe grupy owych środków motywacyjnych (motywatorów):

1. Środki przymusu - cechują się dużym stopniem imperatywności wynikającej z... (...)

Wykonywanie budżetu JST: (definicja nr 1889)

Przez wykonywanie budżetu jst rozumie się:

- opracowywanie planów uszczegóławiających ustalenia budżetu,
- gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków budżetowych

Zobacz też:
Orientacje marketingowe
Sytuacje strategiczne
Marketing zagraniczny
Marketing sublokalny
Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowychRSS - Mapa