Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Elementy promocji


Elementy promocji - To:

A – reklama
B – promocja sprzedaży lub uzupełniająca bądź promocja dodatkowa.
C – public relatium (pablic relejszyn) – stosuje się to również public lejszyn –rozgłos.
D – sprzedaż bezpośrednia – osobista.
E – sponsoring
F – marketing bezpośredni – dostęp poprzez internet, telefon, przesyłki pocztowe
G – promotion mix – promocja mix

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Elementy promocji:

  • Marketing Mix - Praca zawiera omówienie koncepcji marketingu mix: na wstępie znajduje się...
Inne tematy w słowniku:

Wykonywanie budżetu JST: (definicja nr 1889)

Przez wykonywanie budżetu jst rozumie się:

- opracowywanie planów uszczegóławiających ustalenia budżetu,
- gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków budżetowych
Opracowanie projektu budżetu JST: (definicja nr 1888)

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Bez zgody zarządu organ... (...)

Uchwalenie budżetu JST: (definicja nr 1887)

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości organu... (...)

Zobacz też:
Złote zasady sukcesu w marketingu
Korzyści z zastosowania marketingu
Orientacje marketingowe
Sytuacje strategiczne
Marketing zagranicznyRSS - Mapa