Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Główne zasady marketingu


Główne zasady marketingu - To:

1.Zaspokojenie potrzeb klientów, a więc działanie na zasadach jak bym zareagowała gdybym była własnym klientem.

2.Ciągłość działań usystematyzowanych w czasie.

3.Duże znaczenie badań marketingowych a szczególnie strategii segmentacyjnej.

4.konieczność współpracy i koordynacji działań.

Dużą trudnością w marketingu usług jest brak patentu, brak możliwości oznakowania.

Marketing jest procesem zarządzania, który z korzyścią i skutecznie rozpoznaje,
przewiduje i zaspokaja potrzeby – wymagania klientów.

Marketing to całokształt działalności przedsiębiorstwa widziany z perspektywy jego końcowego rezultatu a więc z punktu widzenia klienta.

Marketing zajmuje się wynajdowaniem tego czego oczekuje klient i dostosowaniu produktu firmy do jego żądań co przysparza zysków firmie.
Firma jest zorientowana marketingowo wtedy gdy posiada strategie działania, gdy bada rynek określa racjonalne i mierzalne cela gdy posiada specjalistów do marketingu i gdy realizuje marketing wewnętrzny.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Główne zasady marketingu:
Inne tematy w słowniku:

Opracowanie projektu budżetu JST: (definicja nr 1888)

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Bez zgody zarządu organ... (...)

Uchwalenie budżetu JST: (definicja nr 1887)

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości organu... (...)

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego: (definicja nr 1886)

Z prawnego punktu widzenia wydatki j.s.t. można określić jako wydatki na:

a) zadania własne,
b) zadania własne obowiązkowe (taki... (...)

Zobacz też:
Elementy promocji
Złote zasady sukcesu w marketingu
Korzyści z zastosowania marketingu
Orientacje marketingowe
Sytuacje strategiczneRSS - Mapa