Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Broker ubezpieczeniowy


Broker ubezpieczeniowy - Pod pojęciem brokera należy rozumieć pośrednika, który zawiera lub pośredniczy w zawarciu umowy ubezpieczenia na zlecenie klienta. Działa więc na rachunek, w interesie i w imieniu ubezpieczającego.

Podstawowym zadaniem brokera jest przygotowanie programu ubezpieczeniowego, dostosowanego do potrzeb klienta, specyfiki działalności i jego sytuacji ekonomicznej. Tak przygotowany program jest następnie negocjowany z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przy wyborze firmy ubezpieczeniowej broker, wspólnie ze swoim mocodawcą kieruje się przede wszystkim warunkami ubezpieczenia, wiarygodnością kontrahenta i wysokością składki.

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Uchwalenie budżetu JST: (definicja nr 1887)

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości organu... (...)

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego: (definicja nr 1886)

Z prawnego punktu widzenia wydatki j.s.t. można określić jako wydatki na:

a) zadania własne,
b) zadania własne obowiązkowe (taki... (...)

Dochody województwa: (definicja nr 1885)

To m.in.:

1. udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa
2. subwencja ogólna
3. dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz... (...)

Zobacz też:
Główne zasady marketingu
Elementy promocji
Złote zasady sukcesu w marketingu
Korzyści z zastosowania marketingu
Orientacje marketingoweRSS - Mapa