Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rynek ubezpieczeniowy


Rynek ubezpieczeniowy - Czyli rynek usług ubezpieczeniowych, jest jednym z wyodrębnionych rynków usług finansowych i obejmuje całokształt powiązań i relacji między jednostkami oferującymi ten rodzaj usług (reprezentują podaż usług ubezpieczeniowych), a jednostkami zgłaszającymi zapotrzebowanie na nie (reprezentują popyt na usługi ubezpieczeniowe) zgodnie z ich finansowymi możliwościami.

Rynek ten jest złożonym układem powiązań podmiotów (sprzedających i kupujących) oraz przedziałów rynkowych (różne formy i rodzaje ubezpieczeń), których aktualny stan wyznacza zespół czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego: (definicja nr 1886)

Z prawnego punktu widzenia wydatki j.s.t. można określić jako wydatki na:

a) zadania własne,
b) zadania własne obowiązkowe (taki... (...)

Dochody województwa: (definicja nr 1885)

To m.in.:

1. udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa
2. subwencja ogólna
3. dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz... (...)

Dochody budżetu powiatu: (definicja nr 1884)

To m.in.:

1. dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatów,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich... (...)

Zobacz też:
Broker ubezpieczeniowy
Główne zasady marketingu
Elementy promocji
Złote zasady sukcesu w marketingu
Korzyści z zastosowania marketinguRSS - Mapa