Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Teoria potrzeb A. Maslowa


Teoria potrzeb A. Maslowa - Ujmuje podstawowe potrzeby człowieka w prostym schemacie, w którym zaspokojenie potrzeb niższych warunkuje pojawienie się, rozwój i możliwość zaspokojenia potrzeb wyższych.

Maslow widzi motywacje człowieka jako hierarchię pięciu grup potrzeb.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Teoria potrzeb A. Maslowa:

  • Teorie motywacji - Teorie motywacji, motywacja wg Fredericka W. Taylora, teoria potrzeb Abrahama...
  • Teorie motywacji - opracowanie - Skład opracowania: definicja motywacji, jej warunki, zmienne i cele, definicja...
  • Motywacja do pracy - Skład opracowania: znaczenie motywacji, zachowania organizacyjne, pojęcie motywacji, otoczenie wewnętrzne...
  • Wykłady z mikroekonomii - Podstawowe definicje jako wstęp do ekonomii, zasoby i potrzeby, krzywa...
Inne tematy w słowniku:

Dochody województwa: (definicja nr 1885)

To m.in.:

1. udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa
2. subwencja ogólna
3. dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz... (...)

Dochody budżetu powiatu: (definicja nr 1884)

To m.in.:

1. dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatów,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich... (...)

Dochody budżetu gminy: (definicja nr 1883)

To m.in.:

1. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej... (...)

Zobacz też:
Rynek ubezpieczeniowy
Broker ubezpieczeniowy
Główne zasady marketingu
Elementy promocji
Złote zasady sukcesu w marketinguRSS - Mapa