Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Motywatory w zarządzaniu


Motywatory w zarządzaniu - Wyodrębniamy trzy podstawowe grupy owych środków motywacyjnych (motywatorów):

1. Środki przymusu - cechują się dużym stopniem imperatywności wynikającej z zagrożenia sankcją. Zakładają podporządkowanie zachowań motywowanego interesom i woli motywującego, bez względu na interesy i oczekiwania motywowanego. Z założenia już więc brak podstawowej zgodności interesów motywowanego i motywującego.

2. Środki zachęty - polegają na wywołaniu zainteresowania określonym zachowaniem. Ta grupa to instrument modyfikacji i kształtowania pożądanych zachowań.

3. Środki perswazji - to swego rodzaju porozumienie stron oparte na partnerstwie motywującego i motywowanego. To narzędzie motywowania pozbawione jest ładunku imperatywności i nie jest bezpośrednio poparte żadnymi sankcjami. Perswazja stanowi środek dopełniający inne rodzaje narzędzi motywacyjnych: środki przymusu i środki zachęty.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Motywatory w zarządzaniu:
Inne tematy w słowniku:

Dochody budżetu powiatu: (definicja nr 1884)

To m.in.:

1. dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatów,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich... (...)

Dochody budżetu gminy: (definicja nr 1883)

To m.in.:

1. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej... (...)

Dochody powiatu: (definicja nr 1882)

To m.in.:

1. udział w wysokości 1 % w wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób... (...)

Zobacz też:
Teoria potrzeb A. Maslowa
Rynek ubezpieczeniowy
Broker ubezpieczeniowy
Główne zasady marketingu
Elementy promocjiRSS - Mapa