Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Wykonywanie budżetu JST


Wykonywanie budżetu JST - Przez wykonywanie budżetu jst rozumie się:

- opracowywanie planów uszczegóławiających ustalenia budżetu,
- gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków budżetowych
- dokonywanie operacji związanych z zarządzaniem długiem jst oraz jej należnościami
- dokonywanie zmian w budżecie
- sporządzenie sprawozdawczości budżetowej

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Wykonywanie budżetu JST:
Inne tematy w słowniku:

Dochody budżetu gminy: (definicja nr 1883)

To m.in.:

1. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej... (...)

Dochody powiatu: (definicja nr 1882)

To m.in.:

1. udział w wysokości 1 % w wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób... (...)

Zadania gminy: (definicja nr 1881)

W szczególności obejmują:

1. ład przestrzenny, gospodarkę terenową, i ochronę środowiska,
2. drogi gminne, ulice, mosty, place, oraz organizację... (...)

Zobacz też:
Motywatory w zarządzaniu
Teoria potrzeb A. Maslowa
Rynek ubezpieczeniowy
Broker ubezpieczeniowy
Główne zasady marketinguRSS - Mapa