Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Uchwalenie budżetu JST


Uchwalenie budżetu JST - Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego jednostki samorządowej.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego powinien być uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (tj. do 31 grudnia), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 marca roku budżetowego. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej jednak nie później niż do dnia 31 marca podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Uchwalenie budżetu JST:
Inne tematy w słowniku:

Zadania gminy: (definicja nr 1881)

W szczególności obejmują:

1. ład przestrzenny, gospodarkę terenową, i ochronę środowiska,
2. drogi gminne, ulice, mosty, place, oraz organizację... (...)

Funkcje NBP: (definicja nr 1880)

W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa kluczową rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje, jako:

• centralny bank państwa... (...)

Historia bankowości i banków w Polsce: (definicja nr 1879)

Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII... (...)

Zobacz też:
Opracowanie projektu budżetu JST
Wykonywanie budżetu JST
Motywatory w zarządzaniu
Teoria potrzeb A. Maslowa
Rynek ubezpieczeniowyRSS - Mapa