Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Wydatki jednostek samorządu terytorialnego


Wydatki jednostek samorządu terytorialnego - Z prawnego punktu widzenia wydatki j.s.t. można określić jako wydatki na:

a) zadania własne,
b) zadania własne obowiązkowe (taki charakter mogą nadać ustawy niektórym zadaniom własnym jednostki samorządu),
c) zadania zlecone wynikające z ustaw,
d) zadania wynikające z porozumienia z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Wydatki jednostek samorządu terytorialnego:
Inne tematy w słowniku:

Funkcje NBP: (definicja nr 1880)

W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa kluczową rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje, jako:

• centralny bank państwa... (...)

Historia bankowości i banków w Polsce: (definicja nr 1879)

Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII... (...)

Dług państwa: (definicja nr 1878)

Może być:

• Wewnętrzny (publiczny), czyli suma zobowiązania jakie zaciągnęło państwo u nabywców obligacji; suma oprocentowania obligacji, a nie... (...)

Zobacz też:
Uchwalenie budżetu JST
Opracowanie projektu budżetu JST
Wykonywanie budżetu JST
Motywatory w zarządzaniu
Teoria potrzeb A. MaslowaRSS - Mapa