Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Dochody województwa


Dochody województwa - To m.in.:

1. udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa
2. subwencja ogólna
3. dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez województwo na podstawie odrębnych przepisów,
5. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych województwa, zwłaszcza z zakresu pomocy społecznej,
6. odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych,
7. dochody z majątku województwa

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Dochody województwa:
Inne tematy w słowniku:

Historia bankowości i banków w Polsce: (definicja nr 1879)

Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII... (...)

Dług państwa: (definicja nr 1878)

Może być:

• Wewnętrzny (publiczny), czyli suma zobowiązania jakie zaciągnęło państwo u nabywców obligacji; suma oprocentowania obligacji, a nie... (...)

Stopa dyskontowa: (definicja nr 1877)

Oddziaływuje ona na mnożnik kreacji pieniądza. Jest to cena po której banki komercyjne mogą zaciągać kredyty w banku centralnym, gdyż... (...)

Zobacz też:
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego
Uchwalenie budżetu JST
Opracowanie projektu budżetu JST
Wykonywanie budżetu JST
Motywatory w zarządzaniuRSS - Mapa