Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Dług państwa


Dług państwa - Może być:

• Wewnętrzny (publiczny), czyli suma zobowiązania jakie zaciągnęło państwo u nabywców obligacji; suma oprocentowania obligacji, a nie tylko wartości nabytych obligacji; zadłużenie wynikające z oprocentowania długu dla nabywców długu.

• Zewnętrzny – pożyczka zaciągnięta za granicą.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Dług państwa:
Inne tematy w słowniku:

Ryzyko w zarządzaniu: (definicja nr 1872)

Ze względu na rodzaj przesłanek można wyróżnić:

• ryzyko właściwe, czyli takie, które można prognozować w oparciu o prawo... (...)

Polecenie przelewu: (definicja nr 1871)

W poleceniu przelewu właściciel rachunku bankowego wydaje bankowi dyspozycję, aby obciążył jego rachunek i przelał określoną kwotę na wskazany rachunek... (...)

Marketing w służbie zdrowia: (definicja nr 1870)

Definiując orientację marketingową w służbie zdrowia, należy wskazać na następujące obszary działań marketingowych1: badania marketingowe rynku docelowego, badania marketingowe rynku... (...)

Zobacz też:
Historia bankowości i banków w Polsce
Funkcje NBP
Zadania gminy
Dochody powiatu
Dochody budżetu gminyRSS - Mapa