Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ryzyko w zarządzaniu


Ryzyko w zarządzaniu - Ze względu na rodzaj przesłanek można wyróżnić:

• ryzyko właściwe, czyli takie, które można prognozować w oparciu o prawo wielkich liczb, czyli dotyczące zjawisk niepewnych, ale mających znaną i opisaną historię i przez to podlegających opisowi probabilistycznemu – klęski żywiołowe, choroby, wahania kursów walut, awarie sprzętu, itp.,

• ryzyko subiektywne - wynikające z niekompetencji człowieka dokonującego analizy i podejmującego decyzje,

• ryzyko obiektywne – wynikające z nieprzewidywalności przyszłych zdarzeń, np. odkrycia naukowe, nowe technologie, przewroty polityczne, itp.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Ryzyko w zarządzaniu:

  • Ryzyko kredytowe - Skład pracy: definicja ryzyka kredytowego, klasyfikacja ryzyka kredytowego, działania i...
  • Controlling bankowy - Opracowanie obejmuje zagadnienia: Istota controllingu bankowego, składniki systemu, zarządzanie ryzykiem...
  • Analiza wskaźnikowa banku - Skład analizy: wskaźniki płynności - wstęp oraz charakterystyka, płynność aktywów...
  • Analiza ryzyka - Skład pracy: definicja ryzyka, kryteria podziału - podział ogólny (właściwe,...
Inne tematy w słowniku:

Transport intermodalny: (definicja nr 1866)

Przewóz ładunków przynajmniej dwoma różnymi gałęziami transportu, jeden dokument przewozowy na całą trasę, jedna stawka przewozowa; istota tkwi jednak w... (...)

System transportowy: (definicja nr 1865)

Wiąże się z funkcjonowaniem transportu; jest rozpatrywany z punktu widzenia funkcjonujących w nim gałęzi transportu i jest to podejście gałęziowe;... (...)

Alianse strategiczne - w marketingu międzynarodowym: (definicja nr 1864)

To długookresowa współpraca między dwoma lub kilkoma firmami międzynarodowymi. Rośnie ona w zaskakującym tempie.

Główne zalety:
- Podobnie jak... (...)

Zobacz też:
Bank Centralny
Cechy banku centralnego
Stopa rezerwy obowiązkowej
Mechanizm działania stopy rezerwy obowiązkowej
Stopa dyskontowaRSS - Mapa