Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Niepewność a ryzyko


Niepewność a ryzyko - Definicje:

Niepewność jest nieodłącznym elementem działań i procesów decyzyjnych, chociaż wydaje się ona kategorią stałą, jednolitą, powszechną i nieskomplikowaną to opisanie jej istoty jest dość trudne.

Z ryzykiem mamy do czynienia wówczas, kiedy podejmujemy decyzje o niepewnych i niepożądanych skutkach. Nie ma ryzyka wtedy, kiedy nic nam nie grozi. Duże ryzyko pojawia się w sytuacji, gdy tylko tak zwany cud może sprawić pomyślny obrót wydarzeń.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Niepewność a ryzyko:
Inne tematy w słowniku:

Joint Venture - w marketingu międzynarodowym: (definicja nr 1863)

Ma miejsce wtedy, gdy dwie lub więcej firmy tworzą spółkę z udziałem kapitału zagranicznego w celi wejścia na obcy rynek.... (...)

Franchising - w handlu międzynarodowym: (definicja nr 1862)

Jest specyficzną formą licencjonowania. Przedsiębiorstwo przyznające licencję na produkcję lub sprzedaż swoich towarów udostępnia cały program marketingowy innemu, zagranicznemu przedsiębiorstwu,... (...)

Sprzedaż licencji: (definicja nr 1861)

Licencjonowanie procesu polega na przypisaniu licencjobiorcy prawa do używania patentu, chroniącego produkt, technologicznego lub marki handlowej w zamian za opłatę... (...)

Zobacz też:
Marketing w służbie zdrowia
Polecenie przelewu
Ryzyko w zarządzaniu
Bank Centralny
Cechy banku centralnegoRSS - Mapa