Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Tożsamość monetarna


Tożsamość monetarna - Może być definiowana jako wyraziście zorientowany, i funkcjonujący jako kategoria świadomości społecznej, kierunek polityki pieniężnej jednego lub więcej państw, który znajduje przy tym wyraźne uzasadnienie aksjologiczne.

Bardzo szczególne miejsce polityki pieniężnej jako sfery kształtowania się istotnych ocen moralnych (a więc tego, co w tej pracy proponuję oznaczyć pojęciem 'tożsamości monetarnej') wyznaczył już na początku XX w. Georg Simmel, w swojej teorii, sformułowanej za pomocą aparatu pojęciowego wywodzącego się z metody filozoficznej i socjologicznej.

Badacz ten stwierdził, iż emisja pieniądza ma moc tworzenia szczególnego rodzaju stosunków społecznych nie tylko pomiędzy jego użytkownikami, osobami go posiadającymi (a więc – jak byśmy to dziś ujęli – w układzie poziomym), ale także w ważniejszym układzie pionowym, w którym z jednej strony występuje państwo, a z drugiej posiadacze wyemitowanego w ramach jego suwerenności pieniądza.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Tożsamość monetarna:
Inne tematy w słowniku:

Sprzedaż licencji: (definicja nr 1861)

Licencjonowanie procesu polega na przypisaniu licencjobiorcy prawa do używania patentu, chroniącego produkt, technologicznego lub marki handlowej w zamian za opłatę... (...)

Filia sprzedaży za granicą: (definicja nr 1860)

Założenie filii zagranicznej może wyeliminować wielu pośredników i realizować zadania związane z marketingiem międzynarodowym

Główne korzyści:
- Jest wyrazem... (...)

Strategia wejścia na rynek: (definicja nr 1859)

Istnieje wiele alternatywnych strategii, które może stosować przedsiębiorstwo rolne zamierzające wejść na rynek zagraniczny.

Obejmować one mogą eksport... (...)

Zobacz też:
Marketing dóbr i usług
Niepewność a ryzyko
Marketing w służbie zdrowia
Polecenie przelewu
Ryzyko w zarządzaniuRSS - Mapa