Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


System transportowy


System transportowy - Wiąże się z funkcjonowaniem transportu; jest rozpatrywany z punktu widzenia funkcjonujących w nim gałęzi transportu i jest to podejście gałęziowe; inne podejście preferuje wyodrębnianie wehikułu, drogi i organizacji przewozu.

Wg prof. Małka system transportowy to potencjał przewozowy danego regionu, np. UE, kraju.

To także układ komunikacyjny wypełniany inwestycjami transportowymi  

Mówiąc najłatwiej system transportowy ma umożliwiać realizację potrzeb przewozowych w gospodarce.

Przeczytaj też:

  • Logistyka i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Strategia wejścia na rynek: (definicja nr 1859)

Istnieje wiele alternatywnych strategii, które może stosować przedsiębiorstwo rolne zamierzające wejść na rynek zagraniczny.

Obejmować one mogą eksport... (...)

Promocja międzynarodowa: (definicja nr 1858)

Jest procesem informowania konsumentów finalnych oraz pozostałych, zagranicznych członków kanału marketingowego o dostępności i wartości określonego produktu.

Podobnie jak... (...)

Dystrybucja międzynarodowa: (definicja nr 1857)

Rozszerzenie sprzedaży na rynkach innych krajów wiąże się ściśle z podjęciem decyzji odnośnie charakteru sprzedaży i form dystrybucji. Jeżeli firma... (...)

Zobacz też:
Transport intermodalny
Tożsamość monetarna
Marketing dóbr i usług
Niepewność a ryzyko
Marketing w służbie zdrowiaRSS - Mapa