Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Joint Venture - w marketingu międzynarodowym


Joint Venture - w marketingu międzynarodowym - Ma miejsce wtedy, gdy dwie lub więcej firmy tworzą spółkę z udziałem kapitału zagranicznego w celi wejścia na obcy rynek. Firma międzynarodowa zaprasza partnera z gościnnego kraju da nabycia akcji lub udziałów nowo powstałej jednostki zagranicznej.

Główne zalety:
- Partner zagraniczny może dysponować specyficzną wiedzą na temat rynku i zasobami, np. siecią dystrybucji,

Główne wady:
- Ewentualne trudności ze znalezieniem odpowiednich partnerów,
- Podobne problemy jak przy franchisingu i licencjonowaniu technologii na rzecz potencjalnych konkurentów zagranicznych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Joint Venture - w marketingu międzynarodowym:

  • Eurosystem logistyczny - Skład opracowania: Istota, geneza i cel eurosystemu logistycznego, funkcja operacyjna,...
Inne tematy w słowniku:

Zobacz też:RSS - Mapa