Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Franchising - w handlu międzynarodowym


Franchising - w handlu międzynarodowym - Jest specyficzną formą licencjonowania. Przedsiębiorstwo przyznające licencję na produkcję lub sprzedaż swoich towarów udostępnia cały program marketingowy innemu, zagranicznemu przedsiębiorstwu, łącznie z marką, logo i metodami zarządzania.

Główne zalety:
- Dostęp do rynku bez inwestycji kapitałowych

Główne wady:
- Mogą wystąpić podobne problemy jak w przypadku licencjonowania, z tym że potrzebna jest większa wiedza na temat prawnych warunków funkcjonowania na rynku zagranicznym.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Franchising - w handlu międzynarodowym:
Inne tematy w słowniku:

Zobacz też:RSS - Mapa