Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Filia sprzedaży za granicą


Filia sprzedaży za granicą - Założenie filii zagranicznej może wyeliminować wielu pośredników i realizować zadania związane z marketingiem międzynarodowym

Główne korzyści:
- Jest wyrazem wysokiego stopnia zaangażowania eksportera na danym rynku lokalnym,
- Eksporter może lepiej dostosować się do wymogów zagranicznych ogniw kanału marketingowego i potrzeb konsumentów,
- Rozwiązanie jest szczególnie przydatne w odniesieniu do specjalistycznych produktów i programów marketingowych,
- Zapewnia większy stopień kontroli nad rynkiem

Główne wady:
- Wysokie koszty prowadzenia filii zagranicznej,
- Potrzebna jest rozległa wiedza na temat warunków rynku zagranicznego,
- Problemy z doborem odpowiedniego personelu ds. sprzedaży

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Strategia modernizacji produktu: (definicja nr 1854)

Sprowadza się do wprowadzenia w produkcie nieznacznych zmian, głównie przy pomocy dołączania funkcji dodatkowych.

Chodzi w niej głównie... (...)

Strategia stopniowych zmian w produkcie: (definicja nr 1853)

Gdy ryzyko jest niewielkie i koszty alternatywna niewysokie. Sytuacja taka oznacza, że nie ma niebezpieczeństwa pojawienia się konkurencji, ale też... (...)

Strategia utworzenia joint ventures: (definicja nr 1852)

Gdy koszty alternatywne i ryzyko innowacji jest dla przedsiębiorstwa zbyt duże, zaleca się skorzystać z wyników działań innowacyjnych innych przedsiębiorstw... (...)

Zobacz też:
Sprzedaż licencji
Franchising - w handlu międzynarodowym
Joint Venture - w marketingu międzynarodowym
Alianse strategiczne - w marketingu międzynarodowym
System transportowy



RSS - Mapa