Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Promocja międzynarodowa


Promocja międzynarodowa - Jest procesem informowania konsumentów finalnych oraz pozostałych, zagranicznych członków kanału marketingowego o dostępności i wartości określonego produktu.

Podobnie jak w marketingu krajowym istnieje wiele mechanizmów, które można wykorzystać na rynku międzynarodowym. Obejmują one reklamę, sprzedaż osobistą i inne formy promocji.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Strategia utworzenia joint ventures: (definicja nr 1852)

Gdy koszty alternatywne i ryzyko innowacji jest dla przedsiębiorstwa zbyt duże, zaleca się skorzystać z wyników działań innowacyjnych innych przedsiębiorstw... (...)

Strategia powolnej innowacji: (definicja nr 1851)

Ryzyko jest tu wysokie, ale koszty alternatywne niskie (popyt zwiększać się będzie powoli). Wysokie ryzyko może wynikać nie tylko z... (...)

Strategia działań uderzeniowych: (definicja nr 1850)

Gdy ryzyko jest niewielkie, a koszty alternatywne wysokie. Chodzi wtedy o jak najszybsze wprowadzenie innowacji.

W tym przypadku istnieje... (...)

Zobacz też:
Strategia wejścia na rynek
Filia sprzedaży za granicą
Sprzedaż licencji
Franchising - w handlu międzynarodowym
Joint Venture - w marketingu międzynarodowymRSS - Mapa