Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Dystrybucja międzynarodowa


Dystrybucja międzynarodowa - Rozszerzenie sprzedaży na rynkach innych krajów wiąże się ściśle z podjęciem decyzji odnośnie charakteru sprzedaży i form dystrybucji. Jeżeli firma zdecyduje się tylko na eksport swoich produktów, to może odsprzedawać swój produkt pośrednikowi (np. wyspecjalizowanej agencji handlu zagranicznego lub maklerowi), który sam ustala warunki i formy dostaw z zagranicznymi odbiorcami. Jest to tzw. eksport pośredni.

Z tej formy sprzedaży korzystają obecnie głównie firmy małe, które dopiero rozpoczynają działalność na rynku międzynarodowym. Kolejnym etapem jest eksport bezpośredni, kiedy firma negocjuje warunki dostaw swoich produktów bezpośrednio z zagranicznymi pośrednikami lub odbiorcą finalnym. W odróżnieniu od eksportu pośredniego firma ma w tym drugim przypadku większą kontrolę nad dystrybucją produktu.

Może wybierać najlepsze, jej zdaniem, kanały dystrybucji i formy promocji. Współdecyduje też o cenie finalnej produktu na rynku danego kraju oraz zakresie usług po sprzedażowych.

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Strategia powolnej innowacji: (definicja nr 1851)

Ryzyko jest tu wysokie, ale koszty alternatywne niskie (popyt zwiększać się będzie powoli). Wysokie ryzyko może wynikać nie tylko z... (...)

Strategia działań uderzeniowych: (definicja nr 1850)

Gdy ryzyko jest niewielkie, a koszty alternatywne wysokie. Chodzi wtedy o jak najszybsze wprowadzenie innowacji.

W tym przypadku istnieje... (...)

Strategia typu GLOB - sell the same product globally: (definicja nr 1849)

Strategia typu 'Sprzedawaj ten sam produkt globalnie' lub inaczej to strategia GLOB (sell the same product globally).

Nawet... (...)

Zobacz też:
Promocja międzynarodowa
Strategia wejścia na rynek
Filia sprzedaży za granicą
Sprzedaż licencji
Franchising - w handlu międzynarodowymRSS - Mapa