Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Strategia innowacji


Strategia innowacji - Tzw. strategia bezwzględnie nowego produktu, polega na dostarczeniu na rynek produktów zaspakajających nowe lub dotychczas niezaspokojone potrzeby, ewentualnie zaspakajające te potrzeby inaczej.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Strategia innowacji:

  • Innowacje w produkcji - Skład opracowania: definicja innowacyjności, Joseph Schumpeter o innowacjach, proces innowacyjny...
Inne tematy w słowniku:

Strategia działań uderzeniowych: (definicja nr 1850)

Gdy ryzyko jest niewielkie, a koszty alternatywne wysokie. Chodzi wtedy o jak najszybsze wprowadzenie innowacji.

W tym przypadku istnieje... (...)

Strategia typu GLOB - sell the same product globally: (definicja nr 1849)

Strategia typu 'Sprzedawaj ten sam produkt globalnie' lub inaczej to strategia GLOB (sell the same product globally).

Nawet... (...)

Strategia SWAB - sell what people actually buy: (definicja nr 1848)

Strategia typu 'Sprzedawaj to, co ludzie teraz kupują' lub inaczej SWAB (sell what people actually buy) – polega na przystosowaniu... (...)

Zobacz też:
Dystrybucja międzynarodowa
Promocja międzynarodowa
Strategia wejścia na rynek
Filia sprzedaży za granicą
Sprzedaż licencjiRSS - Mapa