Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Strategia technologicznej modyfikacji produktu


Strategia technologicznej modyfikacji produktu - Polega na zmianach w technologii wytwarzania i nowością z punktu widzenia producenta, ale cech nowości nie zauważają nabywcy.

Produkt nie zawiera bowiem nowych funkcji podstawowych. Takie działanie to w istocie usprawnienie produktu.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Strategia typu GLOB - sell the same product globally: (definicja nr 1849)

Strategia typu 'Sprzedawaj ten sam produkt globalnie' lub inaczej to strategia GLOB (sell the same product globally).

Nawet... (...)

Strategia SWAB - sell what people actually buy: (definicja nr 1848)

Strategia typu 'Sprzedawaj to, co ludzie teraz kupują' lub inaczej SWAB (sell what people actually buy) – polega na przystosowaniu... (...)

Strategia luki rynkowej: (definicja nr 1847)

Stosują ją przedsiębiorstwa, które mają skromne udziały w rynku i niewielkie zasoby, co nie pozwala działać im na wszystkich segmentach... (...)

Zobacz też:
Strategia innowacji
Dystrybucja międzynarodowa
Promocja międzynarodowa
Strategia wejścia na rynek
Filia sprzedaży za granicą



RSS - Mapa