Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Koncepcja kanałów rynku


Koncepcja kanałów rynku - Obejmuje strukturę i kształt kanałów rynku - wewnętrzne związki zachodzące między szczeblami i ogniwami tworzącymi system kanałów rynku oraz mechanizm organizacji tworzącymi system kanałów rynku oraz - mechanizm organizacji i metody przebiegu strumieni w kanałach rynku.

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Segment rynku w badaniach marketingowych: (definicja nr 1816)

Powinien być:

1. mierzalny - tzn. Umożliwiać uzyskanie niezbędnych informacji o poszczególnych cechach konsumentów,
2. dostępny dla przedsiębiorstwa -... (...)

Definicja segmentacji rynku: (definicja nr 1815)

Badania marketingowe służą do dokonania segmentacji rynku tzn. podziału tego rynku wg określonych kryteriów na jednorodne grupy konsumentów, które wyznaczają... (...)

Cechy klienta - nabywcy: (definicja nr 1814)

To:

1. czynniki społeczno - kulturowe: kultura, struktura, klasa społeczna,
2. czynniki psychologiczno - społeczne: przynależność do grup społecznych,... (...)

Zobacz też:
Promocja uzupełniająca
Segmentacja geograficzna
Segmentacja demograficzna
Segmentacja psychograficzna
Segmentacja behawioralnaRSS - Mapa